BÆREDYGTIG

MALER

På denne side kan du læse om, hvordan I kan gøre jeres malervirksomhed mere bæredygtig - grønt og/eller socialt.
Hent inspiration i videoerne eller gå på opdagelse i vores guides om grøn og social bæredygtighed.
GRØN
BÆREDYGTIGHED
HVORFOR ARBEJDE MED GRØN BÆREDYGTIGHED SOM MALER?
Efterspørgslen på grønt malerarbejde stiger, og du kan være med til at tage ansvar for den grønne omstilling. Det kan også være godt for økonomien. Ved at fortælle om dine bæredygtige tiltag, kan du tiltrække nye kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi vil her gennemgå forskellige aspekter af grøn bæredygtighed, og hvordan du som maler kan skubbe på for at gøre din virksomhed grønnere.

Det handler om, hvad du kan gøre allerede i dag. Der er andre ting, man kan gøre, som kræver løsninger på brancheniveau. Dem kan du læse mere om hér
HVORDAN ARBEJDE MED GRØN BÆREDYGTIGHED?
Der er mange måder at arbejde med bæredygtighed på som maler, fx ved at kigge på jeres transport, materialevalg, affaldssortering, eller hvordan I renser pensler. Det mest centrale er dog selve malingen.

Certificeringer – eller miljømærker – er din garanti for, at malingen lever op til en række miljøstandarder. Disse varierer fra certificering til certificering. Her kan du læse om fire vigtige certificeringer:
Svanemærket
Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke for nonfood-produkter. Certificeringen fokuserer på at minimere forbruget af skadelige kemikalier i hele malingens livscyklus - fra produktion til bortskaffelse. Udover indholdsstoffer stiller Svanemærket krav til kvaliteten af malingen, herunder dens dækkeevne.

95% af danskerne kender Svanemærket, og 63% kigger efter det, når de handler. Derfor kan mærket bruges til at fortælle dine kunder, at du prøver at tage hensyn til miljøet i dit arbejde.

Svanemærket og EU-Blomsten ses på mange af de samme produkter, da kriterierne er næsten ens. Forskellen er, at flere produkttyper kan mærkes med Svanemærket. Du kan læse mere om Svanemærket og kriterierne for at opnå certificeringen hér.

EU-Blomsten
EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke for nonfood-produkter. Ligesom Svanemærket ser EU-Blomsten på hele livscyklussen af malingen, og målet er at mindske den samlede miljøbelastning, der opstår undervejs fra produktion til brug.

EU-Blomsten har en god markedsføringsværdi, da mærket ligesom Svanemærket er officielt anerkendt, og fordi fire ud af 10 danskere kender det.
Miljømærket lever desuden op til kravene i udbudslovgivningen og kan derfor bruges i forbindelse med offentlige indkøb. Det samme gælder Svanemærket.

Svanemærket og EU-Blomsten ses på mange af de samme malinger, da kriterierne er næsten ens. Du kan læse mere om EU-Blomsten og kriterierne for at opnå certificeringen hér.

Indeklimamærket
Denne certificerings fokus er på sundhed i brugsfasen, og malingens påvirkning af indeklima og luftkvalitet. Indeklimamærket fokuserer dermed på hvilke stoffer, der frigives til luften snarere end hvilke stoffer, som malingen indeholder.

Dermed adskiller certificeringen sig fra Svanemærket og EU-Blomsten, der også stiller krav til produktion og bortskaffelse. For at kunne sammenligne bruger mærket et tal, der angiver antal døgn. Dette viser, hvor lang tid der går, før afgasningen stopper. Du kan læse mere om Indeklimamærket og kriterierne for at opnå det hér.

Astma-Allergi Kransen
Også kaldet Den Blå Krans. Denne certificering fokuserer på sundhed ved at minimere tilsætningsstoffer, der kan give hudallergi.

En maling med Astma-Allergi Kransen skal leve op til grænseværdierne for flygtige organiske forbinder (VOC), og allergener og parfumer må ikke indgå. Det betyder, at malingen giver et mere allergivenligt indeklima i brugsfasen uden afgasning fra fx konserveringsmidler - og at den ikke giver allergi ved hudkontakt.

Astma-Allergi Kransen adskiller sig her en smule fra Indeklimamærket, som kun har fokus på afgasning i brugsfasen. Du kan læse mere om Astma-Allergi Kransen og kriterierne for at opnå den hér.

HVORFOR KENDE TIL MALINGENS MILJØMÆRKER?
Det handler om indeklima og luftkvalitet for dine kunder. Om sundhed og arbejdsmiljø for dig som maler. For miljøet om at minimere kemikalier. Flere kunder efterspørger bæredygtighed, og miljømærkerne er din dokumentation for, at du med dit materialevalg gør en forskel.

Ved at bruge certificerede malinger går du foran lovgivningen. Du skubber til producenterne. Og for forbrugerne gør du det grønne valg til det nemme valg.

Men det kræver, at miljømærkerne ‘kommer ind under huden’, så du kan blive den miljøbevidste maler og give dine kunder den bedste vejledning.
HVAD ER NATURMALING – OG HVORFOR VÆLGE DEN?
Naturmaling kan være mange forskellige ting, da der ikke er en fælles standard. Men her kommer det generelle:

Naturmaling er maling som består af fx kalk, linolie og planteekstrakter. På nær linoliemaling giver naturmalinger mindre afgasning. Naturmalinger er fri for konserveringsmidler såsom MI, hvilket miljømærkede malinger stadig må indeholde. Ulemperne er, at naturmaling ofte har et smallere glansspektrum, og at slidstyrken kan være en smule mindre Den konventionel maling.

Mange naturmalinger er diffusionsåbne og kan dermed bidrage til fugthåndtering samt bruges sammen med isoleringsmaterialer og ved renovering af ældre bygninger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan være ulovligt at markedsføre malinger som bæredygtige uden dokumentation. Læs mere hér.

FIRE RÅD OM GRØN BÆREDYGTIGHED

1
Kend dine miljømærker
Du bruger sikkert allerede en eller flere miljømærkede malinger. Næste skridt er at lære de gode argumenter og kunne fortælle dine kunder om forskellene mellem dem. Ved at styrke din viden om mærkerne kan du gøre det grønne valg til det nemme valg - og samtidig påvirke producenterne.
2
Minimer og sorter affald
Fra udgangen af 2022 skal alle virksomheder sortere 10 typer affald. Det gælder det husholdningslignende affald og ikke affaldet på byggepladsen. Start allerede i dag, hvis du vil gøre en forskel. Mange renovatører modtager ikke afdækningsplast og -pap med malingrester. Forhør dig hos din aftager om, hvordan I kan sortere mere.
3
Undgå unødig udvaskning
Undgå så vidt muligt at udvaske dine pensler og malerruller. Pak dem i stedet ind i plastik efter brug, så de holder fugten og kan bruges igen. Når de endelig skal vaskes, så brug et filter eller vandlås, så mindre maling ender i kloakken. På den måde gør du vores fælles miljø en tjeneste.
4
Start med de små skridt
Bæredygtighed kan hurtigt blive uoverskueligt - så start i det små. Sorter en type affald, du ikke gjorde i går. Tilbyd flere miljømærkede malinger til dine kunder. Og sidst, men ikke mindst: Tal om bæredygtighed med din forhandler, med dine kollegaer over frokosten og med dine samarbejdspartnere.

De fire punkter er det, du kan gøre allerede i dag. Andet kræver som sagt løsninger på brancheniveau, som du kan læse mere om hér.


Når du arbejder med bæredygtighed som maler, arbejder du inden for verdensmål 12: Bæredygtig forbrug og produktion.


Delmål 12.2 handler om at opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Delmål 12.4 handler om miljørigtig håndtering af kemikalier og affald for at få renere luft, vand og jord til gavn for miljøet og menneskers sundhed.

Delmål 12.5 handler at reducere affaldsmængden gennem genbrug, genanvendelse og reduktion af affald.

SOCIAL
BÆREDYGTIGHED
HVORFOR ARBEJDE MED SOCIAL BÆREDYGTIGHED SOM MALER?
Social bæredygtighed handler om at skabe gode rammer for menneskers sundhed, trivsel og livskvalitet.

Som malervirksomhed er det særligt relevant at kigge på de ansættelses- og arbejdsforhold, som I tilbyder jeres medarbejdere: Skaber de sundhed, trivsel og livskvalitet?

Nogle malervirksomheder betragter dette som et samfundsansvar - altså en forpligtelse over for samfundet. Men et fokus på social bæredytighed kan også hænge fornuftigt sammen med virksomhedens egen drift og økonomiske bundlinje:

● Et forbedret arbejdsmiljø kan nedbringe sygefraværet, højne medarbejdertilfredsheden og forebygge ulykker, nedslidning og langtidssygemeldinger.
● Gode løn- og arbejdsforhold tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere.
● Social ansvarlighed kan give positiv omtale og styrke virksomhedens brand.

Bæredygtighed handler også om at sikre virksomhedens og malerfagets vilkår på lang sigt. I kan fx spørge jer selv: Hvordan bidrager vi til at skabe lærlingepladser og gode arbejdsforhold, så malervirksomheder også i fremtiden kan finde kvalificeret arbejdskraft?
HVORDAN KAN MAN ARBEJDE MED SOCIAL BÆREDYGTIGHED SOM MALER?
Vi gennemgår her fire steder, hvor I kan begynde arbejdet med social bæredygtighed.

1) Løn- og ansættelsesforhold
Tilbyder jeres virksomhed løn- og ansættelsesforhold, som medarbejderne kan trives under – også på lang sigt?

Den hurtige tjekliste
● Lever jeres løn- og ansættelsesforhold op til overenskomsten? Også for løstansatte medarbejdere – og for jeres leverandører og samarbejdspartnere?
● Tilbyder I gode muligheder for efteruddannelse og seniorordninger, så jeres medarbejdere kan være hos jer i lang tid?

2) Arbejdsforhold
Kan man have et langt og godt arbejdsliv i jeres virksomhed? Er jeres medarbejdere glade for og trygge ved at gå på arbejde?

Den hurtige tjekliste
● Har I styr på arbejdsmiljøet: Kemi, belastende arbejdsstillinger, ensidigt arbejde og psykisk arbejdsmiljø?
● Har I det skrevet ned - og har I styr på ansvarsfordelingen (arbejdsmiljøorganisationen)? Det kan nemlig være det, der gør forskellen, når der er rigtigt travlt.
● Hvad med alle de andre ting, der gør folk glade for at gå på arbejde? Taler I fx ordentligt til hinanden, har medarbejderne indflydelse på deres arbejde, og er der plads til, at I kan tale om tingene?

3) Praktikpladser
Bidrager jeres virksomhed til at skabe praktikpladser, så der også i fremtiden er kvalificeret, faglært arbejdskraft at finde i malerbranchen?

Den hurtige tjekliste
● Tager vi nok lærlinge ind?
● Kan vi tilbyde elever fulde lærlingeforløb i stedet for korttidsaftaler? Eller kan vi lave kombinationsaftaler sammen med andre virksomheder, så eleven får en fuld uddannelsesaftale?

4) Ansættelse fra kanten
Kan vores virksomhed bidrage meningsfuldt til at skabe arbejdsmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet?

Den hurtige tjekliste
● Har jeres virksomhed småopgaver, der lige nu ikke løses ordentligt, eller kunne løses af andre? Opgaverne kan tilbydes ledige, som ansættes i fx småjobs eller som fleksjobansatte. Derved frigøres arbejdstid hos jeres nuværende ansatte.
● Er der målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet (fx personer med handicap, flygtninge, unge, veteraner eller seniorer), som det kan give særlig mening for jeres virksomhed at hjælpe i beskæftigelse?
● Har I kontakt til jeres lokale jobcenter? Jobcenteret kan vejlede jer om muligheder for at tage socialt ansvar, samtidig med at I fremadrettet sikrer jer den nødvendige arbejdskraft.
● Er der en social organisation eller socialøkonomisk virksomhed lokalt, som det kunne være værdifuldt at samarbejde med?
TRE RÅD OM SOCIAL BÆREDYGTIGHED
1
Tag små skridt
Start med det, der giver bedst mening for jer. Del rejsen op i bidder, og tag dem én ad gangen. Men vær ikke bange for at sætte mål, I langsomt kan arbejde frem imod.
2
Sørg for, at det giver mening
Også i arbejdet med social bæredygtighed giver det mening at holde øje med bundlinjen: Hvad koster det, vi gør? Giver det mening for de involverede? Og virker det? Viser noget sig ikke at være umagen værd, så juster, skru ned eller stop. Mål, hvor det giver mening og evaluer jeres tiltag i fællesskab.
3
Gør det synligt
Fortæl jeres kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, hvordan I arbejder med social bæredygtighed. Selvom I måske ikke møder kunder, der direkte efterspørger det, vil mange tillægge det positiv værdi i deres valg af maler. Social bæredygtighed kan også styrke jeres virksomheds attraktivitet som samarbejdspartner og som arbejdsplads.

Når I arbejder med social bæredygtighed, arbejder I inden for verdensmål 8: Anstændigt arbejde for alle.


Delmål 8.6 handler om at få flere unge i arbejde eller uddannelse.

Delmål 8.5 handler om at anstændigt arbejde og gode lønvilkår for alle, herunder unge og personer med handicap.

Delmål 8.8 handler om at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle.

BRANCHETILTAG
På hjemmesiden kan I finde inspiration til både små og store tiltag, der kan gøre jeres malervirksomhed mere bæredygtig – grønt og/eller socialt.

Men der er også områder, hvor det er svært for den enkelte virksomhed at gøre en forskel. Her er der behov for tiltag på brancheniveau.

Vi har derfor lavet et idékatalog med forslag til tiltag på branche- og myndighedsniveau, der kan styrke den bæredygtige omstilling og udbredelsen af samfundsansvar i malerbranchen.

Du kan læse forslagene her:

OM PROJEKTET

Denne hjemmeside er en del af projektet ‘Bæredygtig omstilling og samfundsansvar i malerbranchen - fra overordnede Verdensmål til konkret handling’.


Projektet er gennemført i samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationen Kooperationen og konsulentvirksomheden Naboskab og er finansieret af Erhvervsstyrelsens ‘Pulje til branchernes arbejde med samfundsansvar og verdensmålene’.


Som grundlag for materialet har vi interviewet en række malervirksomheder, brancheorganisationer, malingproducenter og andre aktører på området.


Tak til alle, der har bidraget, særligt: Malerforbundet, De Grønne Malere, DCM Malerfirma A/S, Brdr. Lauridsen, MC Malerforretning, DFL - Danmarks Farve- og Limindustri og Danske Malermestre.


Har I spørgsmål, er I velkommne til at kontakte:

Peter Kellermann Brandorff: pkb@kooperationen.dk

Jonathan Jakobsson: jo@naboskab.dk

Made on
Tilda